Šutnja ni(je) zlato

Šuti i trpi to se često može čuti u našem društvu. Šta god te boli, nervira, smeta, skoro uvijek ćeš dobiti savjet da šutiš i trpiš i da će biti bolje, čak iako je svima jasno da neće.

I tako vrijeme prolazi, a mi samo šutimo i trpimo, postajemo nijemi posmatrači svega što se dešava oko nas. Zašto bi mi uopšte reagovali na bilo koji oblik nasilja bilo to u porodici, u društvu, kada čujemo vrištanje, bacanje stvari kod komšije u stanu lakše je pojačati tv i praviti se da ništa nismo čuli, jer to nije naša stvar?!

Šta je trulo u državi BiH?

Prema podacima Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine 90% građana izražava visok stepen svjesnosti o nasilju u porodici, 80% ispitanika smatra da je u pojedinim situacijama udaranje člana porodice opravdano, a 45% građana nasilje u porodici i dalje smatra porodičnom stvari, 12% ispitanica je doživjela neki oblik nasilja u porodici u poslednjih godinu dana.

Iz ovih podataka se izvlači zaključak da je nešto veoma trulo u državi Bosni i Hecegovini. Znači nama je nasilje u porodici postalo društveno prihvatljivo ponašanje, što dovodi do zaključka da smo negdje baš zaglibili kao društvo.

Šta se desilo sa nama, da li smo toliko slijepi na ljude oko nas, da uopšte nismo zainteresovani dok ne dođe do smrtnog ishoda, da bi na kraju rekli kako je sve iznenadio, i da je bio dobar komšija? I naravno ključno pitanje, gdje je sistem zakazao?

Nasilje nije privatna stvar, nego društveni problem

Nasilje nad ženama i djevojčicama dešava se svakodnevno, u različitim oblicima i prisutno je svuda oko nas. Prema statistici iz 2013. godine u Federaciji BiH evidentirano je 1.699 slučajeva nasilja u porodici, a u 2014. godini evidentirano je 1.459 slučajeva. U Republici Srpskoj tokom 2015. godine evidentirano je 1.089 slučajeva. Na osnovu praćanja medijskog izvještavanja o ubistvima žena, Fondacija Udružene žena iz Banja Luke iznijele su podatak da je tokom 2015. godine ubijeno 14 žena, dok je u prvoj polovini 2016. godine ubijeno 7 žena.

I sad neka mi neko kaže na osnovu ovih podataka da je nasilje u porodici privatna stvar i da postoji opravdanje za to?

Nisi sama

Nije sramota prijaviti nasilje u porodici. Upravo kada to uradiš, radiš to radi sebe i svoje djece. Da bi njima pružila podršku i dala primjer da nasilje nije društveno prihvatljivo ponašanje i da tako ne treba prema nikome da se ponašaš. Nasilje u porodici možeš prijaviti na SOS brojeve za FBiH 1265, a za RS 1264.

Pomoć možeš potražiti u jednoj od Sigurnih kuća. Na području Federacije BiH ima šest sigurnih kuća sa 126 raspoloživih mjesta, a u Republici Srpskoj postoje tri sigurne kuće sa 47 raspoloživih smještajnih kapaciteta. Imaš pravo na pomoć od Socijalne službe, imaš pravo da dijete ne svjedoči, jer može da izazove veoma velike posljedice, obzirom na nerazvijenost.

Imaš pravo da tražiš pomoć i da ti ta pomoć bude pružena. Bitno je da znaš da nisi sama, da se vjeruje u tebe, da si dovoljno šutjela i trpjela, da šutnja nije zlato…

Mirjana Trifković/Frontal/Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)