SEJAD HAKALOVIĆ: NOSAČ KAPE - "KAPETAN"

Od znaka na kapi zavisi kakav je ručak bio,...


Prije rata, u jednom naselju živio je čovjek kojeg su poznanici zvali nadimkom "Kapetan", a neki su dodavali da je to je onaj što "nije sav svoj".

Ovu zadnju klasifikaciju nikada nisam izrekao, smatrao sam ga čovjekom boemom, čovjekom koga nije interesirala ni država, ni nacija, ni vjera, ni politika.

Živio je od danas do sutra.

Živio je od svoje nafake koju dobije od ljudi toplog srca ili ljudi interesne opredjeljenosti.

Ova druga vrsta za čašćenje hranom ili pićem tražila je uslugu od Kapetana, na način da taj dan na svojoj kapi nosi znak ili simbol koji mu on ili grupa njih pričvrsti na kapu.

Svaki dan na njegovoj kapi bio je drugi simbol.

Ode u jednu četvrt sa petokrakom na kapi, a iz iste se vraća sa šahovnicom, sutra mu je na kapi ljiljan, a prekosutra zavisi koga je susreo.

Tako svaki drugi dan drugi simbol, značka ili čak odlikovanje.

Kada su ljudi sretali Kepetana, primali su pozdrav u obliku klimanja glavom, a po znaku na kapi su znali ili bar predviđali sa kim je Kapetan sjedio, u kojem objektu je ručao i pijuckao.

Kapetan zbog neurednog života i bolesti nije dočekao mir.

Neka mu se Bog smiluje, nadam se da će pred njega doći sa pravim odličjem.

Sjetim ga se juče i razmišljam, Bože moj da je živ, kako bi danas dobro živio u ovom našem višestranačju punom stranačkih i političkih simbola.

Tek što se ovaj zaključak ohladi, sretoh čovjeka koji poslije rata nosi treću stranačku kapu, te ti ja ispravi zaključak i poluglasno izgovori: "Koliko danas ima ovakvih, ti bi moj Kapetane danas bio bez kape, gladan i žedan".

Sejad Hakalović/Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)