Udruženi protiv nasilja u Konjicu

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Obilježavajući ovogodišnju kampanju 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, Udruženje „Žena za ženu“ iz Konjica, večeras je organizovalo javnu tribinu pod nazivom: Velika (ne)Vidljivost nasilja u maloj sredini.

O nasilju su govorili:

- Dr. Zehra Halilović, spec. neuropsihijatar, doktorant, šefica Centra za mentalno zdravlje i asistent na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku - Novalić Osman, pomoćnik načelnika Policijske uprave Konjic - Nadira Đapo, dipl. socijalni radnik, direktorica JU Centra za socijalni rad - Mirsada Ćosić, dipl. žurnalistica, direktorica RTVK Konjic - Elvedina Dina Alić, predsjednica Skupštine i PR udruženja "Žena za ženu" - Moderatorica je bila Amra Mušinović Husić, dipl. žurnalistica

Nasilja u Konjicu ima i previše, a samo svi faktori udruženi, mogu ostvariti značajne efekte u borbi protiv nasilja, osnovna je poruka tribine.

Problematika nasilja u porodici, veoma je kompleksna tema, a dr. Halilović naglasila je težinu tihog, psihičkog nasilja, koje ostavlja trajne posljedice na ženu i djecu. Osman Novalić iznio je podatak da je u vremenu od 2010. do 2016. godine, policiji u Konjicu prijavljeno 218 slučajeva nasilja u porodici, te naglasio nedorečenost zakona i nedovoljnu uvezanost i efikasnost suda, tužilaštva, policije i drugih faktora koji učestvuju u rješavanju ovoga velikog društvenog problema.

O ulozi Centra za socijalni rad i ulozi medija, govorile su Nadira Đapo i Mirsada Ćosić.

Sve pohvale zaslužuje organizator tribine.

M.Č./novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)