KONJIC / Adna Maksumić: Konjičani žele izmjenu KZ FBIH – kazniti nasilje koje s vrši putem interneta i mobilne telefonije nad ženama i djecom

FOTO: Radio Konjic, Facebook FOTO: Radio Konjic, Facebook

Na Trgu državnosti „Alija Izetbegović“ jučer je održana ulična akcija „Bežično-nevidljivo, a boli“ koju su u našem gradu organizovale aktivistice Udruženja „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK) u saradnji sa portalom Novikonjic.ba.

Bežično – nevidljivo, a boli - zaustavimo nasilje nad ženama i djecom putem interneta i mobilne telefonije, naziv je kampanje koja se realizuje u ovom mjesecu u 13 gradova širom Federacije BiH, kroz organizovanje okruglih stolova, uličnih akcija i radionica, a zajednička aktivnost je potpisivanje peticije.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

„Kampanja je započeta od strane Centra za pravnu pomoć ženama iz Zenice. Ima za cilj podizanje svijesti građana o problemu nasilja nad ženama i djecom putem savremenih tehnologija i u cilju ukazivanja na to da ne postoji odredba u krivičnom zakonu kojim bi se ovaj problem riješio i kaznio. Danas smo dijelile letke te skupljale potpise za peticiju da bi došlo do izmjene i dopune krivičnog zakona u BiH u kojem bi stajalo da nasilje putem putem savremenih tehnologija bude kažnjivo“, izjavila je za Radio Konjic, volonterka VIPK-a, Adna Maksumić, prenosi portal Novikonjic.ba.

Nasilje nad ženama i djecom u Bosni i Hercegovini sve više je u porastu. Krivični zakon Federacije BiH (KZ) određuje nasilje u porodici prilično općenito, što ostavlja mogućnost različitog tumačenja prilikom primjene u praksi, onda kada se radnja nasilja počini putem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Vjerovatno ste i sami bili svjedoci ovog nasilja, a da to niste ni znali. Često ćete surfajući naići na intimne fotografije žena ili slične sadržaje koje javnosti prikazuje bivši partner ili supružnik nakon prekida romantične veze ili usljed svađe sa partnericom. Ovo je samo jedan od primjera IKT nasilja. Veliki broj žena prima prijetnje putem telefonskih poziva, SMS-ova i društvenih mreža. U većini slučajeva te prijetnje se ostvare u stvarnom životu. Praksa pokazuje da čak i kada se nasilje putem IKT prepozna kao specifičan način vršenja psihičkog nasilja i dalje ostaje problem krivičnog procesuiranja počinilaca IKT nasilja, zbog zakonskog okvira koji ne reguliše izričito ovaj način izvršenja nasilja.

Vrijedne i prepoznatljive građanske aktivistice u zajednici: Sanela Muhibić, Almedina Kašić, Semira Jablić, Sedina Perva, Adna Maksumić, Elvisa Salčin i Ramiza Tabak, kao koordinatorica tima organizovale su više radnih sastanaka u Zenici i Konjicu, dogovorile kalendar aktivnosti te uspješno prikupile planirane potpise građana Konjica.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

„Zahvaljujemo se građanima Konjica koji su prepoznali značaj ove kampanje i pružili nam podršku svojim potpisima. Također, koristim priliku da se zahvalimo za organizaciju događaja osoblju Caffe Bar i novinarkama lokalnih medija Radio Konjicu i portalu Novikonjic.ba.“, poručila je, Ramiza Tabak, koordinatorica akcije.

Centar za prava žena Zenica podnio je 15. novembra Inicijativu sa prijedlogom teksta Nacrta za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona FBiH koji se tiče stvaranja zakonodavnog okvira za sankcionisanje osoba koje vrše krivična djela putem informaciono-komunikacionih tehnologija. Inicijativa je rezultat trogodišnjeg istraživačkog i konsultativnog rada. Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH je otklanjanje uočenih nedostataka u njegovoj primjeni u pogledu efikasnosti procesuiranja i kažnjavanja počinilaca krivičnih dijela: nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti, zaštita ličnih podataka kao i zabrana neovlaštenog objavljivanja spisa, fotografija, raznih snimaka.

Portal Novikonjic.ba će i dalje pružati podršku aktivnostima planirane kampanje koja će se odvijati do marta 2018. godine.

VIDEO:

Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)