Account mreža: Prevencija korupcije u obrazovanju

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Najaktivnija konjička NVO Volonteri i prijatelji konjičke regije, danas je imala dva predstavnika (potpredsjednica, Almedina Kašić i član Skupštine, Mirsad Čukle) na tematskoj raspravi u Sarajevu: Prevencija korupcije u obrazovanju-više znanja, više transparentnosti.

Raspravu je organizovala ACCOUNT mreža, tj. CRMA-Centar za razvoj medija i analize, Infohouse i Centar za razvoj omladinskog aktivizma, sve uz podršku USAID-a.

U 2016-oj godini u projekat je bilo uključeno 36 osnovnih i srednjih škola, održano je 146 antikorupcijskih časova, 35 antikorupcijskih radionica.

Osnovni problem koji su istakli diskutanti iz Brčkog, Bihaća, Mostara, Sarajeva, Tuzle i drugih gradova, jeste nedovoljna uvezanost i nejedinstvo mladih i NVO u općinama, u kantonima i na nivou cijele BiH.

Na kraju je dogovoren plan predstojećih aktivnosti.

Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)