Saopćenje BPS-a Konjic sa 7. sjednice OV Konjic

Na sedmoj radnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic vijećnici BPS Sefer Halilović Konjic Benjamin Zerem i Adnan Džumhur su, kao i do sada, uzeli aktivno učešće u radu i dali konstruktivne prijedloge i sugestije, te postavili niz pitanja koja su doprinjela današnjem razvoju sjednice vijeća.

"Nakon usvojenog dnevnog reda i zapisnika sa protekle sjednice, raspravljalo se o rebalansu Budžeta za tekuću fiskalnu godinu, koji nije podržan od strane vijećnika BPS Konjic. Međutim nacrt budžeta za 2018. godinu je podržan i ići će u javnu rapravu mnogo ranije nego inače. Po nama realnije je planiran od prethodnog, manji cca 3,5 miliona KM i bez „očekivanih, a nikad ne ostvarenih u tom iznosu“ transfera sa viših nivoa (kantonalnog i federalnog). Dobili smo i uvjeravanja da će kapitalni projekti koji nisu predviđeni budžetom za narednu godinu biti završeni ove godine. Također, svjesni činjenice da će ovaj nacrt poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga budžeta za 2018. godinu, te da će isti ići na javnu raspravu i da će prijedlozi i primjedbe dostavljene u pismenoj formi uticati na konačan prijedlog, smatramo da smo postupili onako kako se od nas očekuje.

Najveća rasprava vođena je zbog amandmana na Odluku o imenovanju komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina. Naime, vijećnici SDA i SBiH su, nakon višesatnog rada komisije koja je pripremila ovu Odluku, nezadovoljni, dostavili sporni, neargumentovani i kontradiktorni amandman u kojem predlažu tri nova člana. Po našem mišljenju najveću grešku i nepravdu napravili su predlažući Amera Makana umjesto Nazifa Nikšića (da podsjetimo, Nazif je jedini kandidat koji je dobio svih sedam glasova od članova komisije za izbor i imenovanja, pa otuda i pomenuta kontradiktornost). Nakon našeg argumentovanog nastupa i kolega iz opozicije, predlagač je ovu Odluku povukao.

Uzeli smo učešće i u raspravi oko prodaje katastarskih čestica na lokalitetu Unisa, u prijevodu prodaja „Energetike“. Smatramo da Odluka nije potpuna, nedostaju određene k.č., koje smo mi uvidom u pregled katastarskih podataka pronašli na portalima i argumentovano predstavili predlagaču Odluke. Smatramo da bi naknadna prodaja nedostajećih katastarskih čestica bila teško izvodljiva. Stanovišta smo da je potrebna posebna, tematska sjednica oko ovog vrlo osjetljivog pitanja, te nismo glasali za ovu odluku.", kaže se u saopćenju BPS-a Konjic, prenosi portal Novikonjic.ba.

BPS/Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)