OV KONJIC / ETIČKA KOMISIJA: Hodžić, Mušinović, Krtalica, Begtašević i Sarajlić – zaduženi za praćenje i nadzor ponašanja izabranih zvaničnika

FOTO: ilustracija, Google FOTO: ilustracija, Google

OV Konjica na sjednici održanoj početkom jula utvrdilo je Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika općine Konjic i na posljednjoj sjednici izabralo Etičku komisiju časti: Hodžić Husein, predsjednik, Mušinović Benjamin, zamjenik predsjednika, Krtalica Zoran, član, Vesna Begtašević, članica i Hajrudin Sarajlić, član.

Zadatak članova Etičke komisije časti je praćenje i nadziranje Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika općine Konjic i njihov mandat je četiri godine.

Predmet ovog kodeksa su osnovni principi standardizovanog ponašanja, što građani očekuju od izabranih predstavnika u vršenju njihove dužnosti, a što će se održavati i snažiti povjerenje građana prema institucijama, u funkciji opšteg interesa.

Dalje se navodi, kako će u vršenju povjerene funkcije, izabrani zvaničnici služiti općem interesu, zalagati se za ljudska prava i slobode, ravnopravnost naroda i građana. Izabrani predstavnici obavljaju povjerenu funkciju i dužnost savjesno i odgovorno, uz naglašenu otvorenost i spremnost da odgovaraju za svoje odluke, djelovanja i ponašanja. U obavljanju svojih funkcija, izabrani predstavnici će uvažavati prava i ovlaštenja drugih izabranih predstavnika, suzdržavajući se od podsticanja ili pomaganja u izvršavanju povjerenih funkcija radi dovođenja u privilegovan položaj sebe ili drugih izabranih zvaničnika.

Ovaj Kodeks isključuje prihvatanje mita i svakog drugog ponašanja, što bi se prema važećim propisima moglo podvesti kao aktivno ili pasivno podmićivanje.

ODNOSI SA GRAĐANIMA

Izabrani predstavnik je za cijelo vrijeme trajanja njegovog mandata odgovoran cjelokupnom lokalnom građanstvu. Uz svaku odluku koju donese, izabrani predstavnik daje potrebno obrazloženje u kojem navodi elemente na kojima se ta odluka temelji, a posebno odredbe primjenjivog propisa, kao i elemente koji dokazuju saglasnost njegove odluke sa tim propisom.

U slučaju povjerljivih odluka treba obrazložiti razloge zbog kojih je ona povjerljive prirode.

Izabrani predstavnik marljivo odgovara na bilo koji zahtjev od strane građana radi izvršenja njegovih zadataka, obrazloženje njegovih postupaka ili radi djelovanja službi za čiji rad je on odgovoran. Podstiče i razvija svaku mjeru koja doprinosi transparentnosti radi njegovih kompetencija, obnašanju njegovih dužnosti i funkcioniranju službi za koje je odgovoran.

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)