OV KONJIC: Klub vijećnika SDP-a smatra da je nedopustivo da se unutrašnja previranja među koalicionim partnerima lome preko leđa SDP-a

Na redakcijski email zaprimili smo saopćenje za javnost Kluba vijećnika SDP-a Konjic, čiji sadržaj prenosimo u cjelosti:

"S obzirom da se u posljednje vrijeme iz krugova bliskih vladajućoj garnituri vrše orkestrirani napadi na Klub vijećnika SDP-a u OV Konjic, zbog neusvajanja izvještaja o radu preduzeća Šumarstvo “Prenj” d.d Konjic dužni smo građanima objasniti sljedeće:

Na 6. redovnoj sjednici Opštinskog vijeća Konjic održanoj 22. 9. 2017. između ostalog podnesen je izvještaj o radu JP Šumarstvo “Prenj” d.d Konjic koji nije dobio podršku većine izabranih vijećnika.

Vladajuća većina očito iznenađena ishodom glasanja na samoj sjednici je nakon iste krenula sa optužbama na račun Kluba vijećnika SDP-a.

Klubu vijećnika SDP-a vješto se podmeću teze o tome da je SDP protiv rada preduzeća, protiv radnika i njihove egzistencije i u krajnjoj mjeri protiv javnih resursa koje posjeduje naša opština u koje spadaju i šume.

Stav SDP-a u vezi rada pomenutog preduzeća javnosti je od ranije poznat. Na sjednici Kluba vjiećnika SDP-a održanoj 19. 9. 2017. donesen je zaljučak da vijećnici o navedenom izvještaju glasaju po svom nahođenju vodeći računa pri tome o principima i programu SDP-a BiH.

Građani moraju znati da je na pomenutoj sjednici OV nedostajalo 4 vjiećnika od čega dva vijećnika iz SDA i dva iz SBB-a.

Za izvještaj je glasalo 13 vijećnika, suzdržanih je bilo 10, što prema Poslovniku o radu OV Konjic nije dovoljno za usvajanje, budući da je za donošenje ili usvajanje bilo koje odluke potrebna većina od izabranih, a ne prisutnih vijećnika dakle njih 14.

Pet prisutnih vijećnika iz SDP-a bili su suzdržani.

Iz svega navedenog jasno je da vladajuća koalicija u Konjicu nije imala jedinstven stav oko glasanja o izvještaju, te su krivicu za neusvajanje izvještaja pokušali prebaciti na SDP. Izvještaj su “oborili” vijećnici iz vladajuće koalicione većine iz njima poznatih razloga.

Klub vijećnika SDP-a smatra da je nedopustivo da se unutrašnja previranja među koalicionim partnerima lome preko leđa SDP-a .

SDP nikada neće biti protiv JP “Šumarstvo” Konjic, niti protiv radnika i njihovih interesa.

Naprotiv, učinit ćemo sve da se javni resursi u opštini Konjic budu zaštićeni i da JP Šumarstvo “Prenj” Konjic radi u službi i interesu građana.

Isto tako smatramo da je nedopustivo da se izvještaj tako važnog preduzeća koje ima promet preko 2 miliona konvertibilnih maraka na polugodišnjem nivou prezentuje na dvije stranice formata A4 bez ikakvog komentara od stane uprave. Takođe smatramo da je Izvještaj morao sadržavati i Izvještaj vanjskog revizora koji je negativan (http://www.saifbih.ba/javni-izvj/Report.aspx?id=8121&langTag=bs-BA ).

Međutim građani opštine Konjic isto tako moraju znati, da Klub vijećnika SDP-a neće služiti za međusobna potkusurivanja koalicionih partnera u vlasti, niti je uloga SDP-a u OV da glasa za odluke, kada nedostaje neko od vjiećnika iz vladajućih stranaka.

Mi ćemo svoje stavove jasno i glasno iznjieti bilo gdje i bilo kada i iza njih odgovorno stojimo. Vladajućoj garnituri u Konjicu poručujemo da prestanu sa optužbama na račun SDP-a i da svoje unutrašnje probleme ne lome preko leđa SDP-a i građana ove opštine.", kaže se u saopćenju.

Novikonjic.ba

ocijeni
(3 glasova)