FELJTON NOVIKONJIC.BA (15): Na tragu dobrih ljudi – Priča o dobrovoljnim davaocima krvi

FOTO: ilustracija, Elvira Ćosić FOTO: ilustracija, Elvira Ćosić

Redakcija portala Novikonjic.ba, 20. jula 2017. godine počela je objavljivati feljton publikacije „Na tragu dobrih ljudi“ koju je priredio autor, Ibro Hero iz Konjica u organizaciji tima Koalicije za borbu protiv mržnje „Peace Buliding“ Konjic.

"Ovo je priča o ljudima koji su imali snage da ostanu ljudi u neljudskim vremenima, da pomognu svojim komšijama i ljudima druge nacionalnosti, a većinu njih i nisu poznavali. Zbog nesebičnog zalaganja za zajednicu i društvo u cjelini dovoljan je povod i inspiracija da takve ljude imenom i prezimenom potražim te u konačnici sva njihova dobra djela evidentiramo u pisanoj riječi.", kazao je Hero za portal Novikonjic.ba.

Priča o dobrovoljnim davaocima krvi

Da bismo pomogli da se neko izliječi ili na bilo koji drugi način ozdravi ne moramo biti ljekar, farmaceut, medicinski tehničar, medicinski radnik. Dovoljno je da imamo volju da pomognemo, a na način da dobrovoljno odemo do bilo koje medicinske ustanove te darujemo dio vlastite krvi.

U konačnici, dobrovoljni davaoci krvi su nacionalno blago svake zemlje. Oni su ti koji su spremni da bezuvjetno daju dio sebe, a za dobrobit drugog. Oni su ti koji ne čekaju i ne traže bilo kakvu naknadu za svoju uslugu. Danas, sutra svakog od nas može zadesiti neželjena situacija, da prijeko budemo ovisni od nečije dragocjene kapi krvi. Svako od nas već danas može se naći na operacionom stolu, a da i ne bude svjestan da je primio nečiju krv. Jedan od vidova iskazanog dobra za svakog davaoca krvi formulisan je kroz simbolično obilježavanje Dana dobrovoljnih davalaca krvi, 14. juna. Ovaj datum obilježava se širom svijeta kao humani čin dobrovoljnog darivanja krvi.

Osnovna načela davanja krvi su: dobrovoljnost, anonimnost, solidarnost i besplatnost. U ovim načelima možemo prepoznati i načela davanja sadake pa tako možemo gledati i na darivanje krvi. Dakle, svako od nas je potencijalni davatelj krvi i svako od nas ima priliku spasiti nečiji život.

Bez obzira na svu veličinu humanosti koju iziskuje dobrovoljno davanje krvi statistika u poređenju sa ostatkom svijeta nije na strani našeg društva. Prema nekim statistikama u BiH je odziv dobrovoljnih davaoca krvi 1,8 posto, što je ispod standardnog prosjeka u svijetu, koji iznosi četiri posto.

Kao i u svim segmentima ljudskog društva bez obzira na manjkavosti i anomalije današnjeg vremena i društva u cjelini, da sve i nije u granicama negativne statistike pokazuju primjeri dobrovoljnih davaoca krvi sa prostora općine Konjic.

Na osnovu trenutne evidencije u J.U. „OPŠTE BOLNICE“, KONJIC te trenutno raspoloživih podataka Crvenog križa/krsta Konjic evidentirani su sljedeći dobrovoljni davaoci krvi iz Konjica:

IME PREZIME

BROJ DARIVANJA

Salko Lizde

Više od 130

Meho Maksumić

Više od 100

Refik Alagić

Više od 100

Abdulah Habibija

Više od 100

Zdenka Blažević

Više od 100

Dragan Jurić

Više od 70

Sifet Balić

Više od 67

Šemsudin Avdić

Više od 50

Nenad Tutun

Više od 50

Refik Sultanić

Više od 45

Mustafa Landzo

Više od 45

Adis Muhibić

Više od 30

Vahidin Mašić

Vise od 30

Senadin Turković

Vise od 30

Hikmet Mehić

Više od 30

Mirsad Ćupina

Više od 30

Uzeir Duran

Više od 30

Muharem Zečić

Više od 30

Dervo Badžak

Više od 30

Smail Kabil

Više od 30

Enver Macić

Više od 30

Šefik Macić

Više od 30

Nermin Macanović

Više od 30

Salko Mravović

Više od 28

Ismet Šahinović

Više od 26

Remzo Vrtić

Više od 25

Emir Gačanin

Više od 25

Nail Šahinović

Vise od 20

Almir Mušinović

Vise od 20

Remzo Kovačević

Vise od 20

Vahid Vođo

Vise od 20

Enver Sultić

Vise od 20

Samir Kurtović

Vise od 20

Zlatko Šabanović

Više od 20

Andrić Zoran

Vise od 20

Ibro Hero

Više od 20

Armin Ćibo

Više od 16

Hamed Lukomirak

Više od 16

PS: Kao i mnogi drugi koji zbog tehničkih razloga nisu ušli na ovaj spisak. Iz tog razloga za sve one čija imena nisu na ovom internom spisku, kao i one kojima nije upisana potpuna evidencija stvarnog broja dobrovoljnog darivanja krvi dugujem lično izvinjenje.

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)