Uloga Konjica u deblokadi Mostara

FOTO: Google FOTO: Google

PIŠE: Mirsad Čukle / Novikonjic.ba

„Dvanaest konja natovarenih municijom, u pratnji šesnaest ljudi, iz Bjelimića je krenulo 4/5.6., išli smo sedam čela, tj.tri dana i četiri noći i izbili u Dračevice“, kazivali su nam Emin Imamović i Senad Zolj, učesnici ove akcije.

U Konjic je iz Mostara došao Ibrahim Demirović- Hećim i održao sastanak sa borcima iz Nevesinja.Tada je rekao da Mostar umire, a u njemu je i oko 50.000 ljudi na izmaku snage.Iznio je plan prebacivanja municije preko Veleža i Crvnja, što je odmah prihvaćeno, a ubrzo je napravljen i spisak dobrovoljaca za ovu akciju.

Uz veliku i nesebičnu pomoć rukovodstva preduzeća „Igman“, konjičke i bjelimićke brigade, kupljeno je 16 konja, opremljeno i natovareno u Odžacima. Skupina odvažnih, na dugi i neizvjesni put, krenula je u noći 4/5. 6. 1993., i za tri dana i četiri noći municija je stigla do planine Velež.Tiha kolona konja i ljudi, noću se provlačila između agresorskih položaja, a danju su konji rastovarani i odmarali su se.

Glavni toponimi na putu spasa i pobjede bili su: Odžaci-Živanjski do-Crvanj-Gornja Bijenja-Karče, Sopilja- Ravni Velež- Mala Veleži- Kokorina- Kružanj – Dračevice. Najmanje što, uz divljenje i zahvalnost, možemo učiniti jeste da za historiju zapišemo imena ovih junaka.To su Mahinić Sudo, Mahinić doktor Alija, Čopelj Osman, Čopelj Mirsad Malecki, Šipković Ibrahim Đido, Golić Ismet, Pajević Esad, Pajević Mirsad, Zolj Senad, Jugo Midhat, Imamović Emin i Čehić Mirsad. Iz Mostara su izašli i bili dio ove hrabre kolone koja je pošla iz Bjelimića Džiho Ramo, Demirović Ibrahim Hećim, Čamo Nedžad i Lerić Huso.Svi nabrojani uključili su se u akciju deblokade Mostara, 30.6., a udarnu grupu predvodio je Musa Tinjak.“Iz naše grupe 1.7. poginuo je Mirsad Čehć, teže su ranjeni Ismet Golić i Sudo Mahinić, a lakše je ranjeno pet mojih saboraca“, prisjeća se Senad Zolj ovih dana, povodom obilježavanja 29.godina od deblokade Mostara i bjelopoljske kotline.

O ulozi municije iz Bjelimića, ratni komandant mostarske brigade Esad Humo, jedan od najbližih saradnka Midhata Hujdura, za portal novikonjic.ba rekao je: "Borci jesu bili na prvim borbenim linijama odbrane, ali bez pomoći pozadine ne bi mogli sami ništa učiniti. Često se zaboravlja ključna stvar, pohod preko Nevesinjskog polja, put Bjelimića i Konjica odakle su borci dobili municiju.Ne pričamo dovoljno o brojnim ljudima koji su nam osigurali konje, municiju i drugo, bez čega ne bi bila ni moguća deblokada Mostara.“

(Putem preko Glogova, 13.7. 1993. u Mostar je stigao prvi konvoj konja iz Klisa, koji su tada i sve do Vašingtonskog sporazuma, 18.3.1994., dopremali hranu, sanitetski materijal i municiju).

nk1/novikonjic.ba

ocijeni
(10 glasova)