Biro Konjic: Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Foto: Vehid Šišić Foto: Vehid Šišić

U toku su i pripreme za primjenu Reformskog paketa u Podružnici Konjic.

Koordinatorica Radne grupe za implementaciju Reformskog paketa u Službi za zapošljavanje HNŽ-K Anita Perić je danas potvrdila da je prioritet službe da se što prije formalno uvedu nove metode rada, najprije savjetodavni rad sa nezaposlenima.

Kako bi savjetodavni rad bio što je moguće uspješniji neophodno je pronalaziti mogućnosti za radnu aktivaciju nezaposlenih. Jedna od takvih je identifikovana u okviru USAID podrške.

Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. Konjic u saradnji sa USAID Programom podrške marginaliziranim grupama objavljuje „Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena”.

Predstavnici Agencije za ekonomski razvoj iz Konjica su ove sedmice održali sastanak u Birou Konjic, a kako bi se javni poziv i upoznavanje sa istim učinio dostupnim nezaposlenim ženama mlađim od 35 godina.

Služba za zapošljavanje HNŽ-K će podijeliti Javni poziv putem info zona i oglasnice u Birou Konjic, te svoje web stranice, dok će Biro Konjic pomoći i putem novih metoda rada kroz koje se profiliraju nezaposleni, kao što je informativni seminar.

Sredstva Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena obezbjeđena su sufinansiranjem USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i sredstvima budžeta Općine Konjic.

Pravo na dodjelu sredstava iz Fonda imaju žene koje pripradaju marginaliziranim grupama i to:

1. Žene žrtve nasilja,

2. Samohrane majke,

3. Nezaposlene mlade žene mlađe od 35 godina,

4. Žene sa invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom,

5. Nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području.

Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice i ako su to nekada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe, s prebivalištem na području općine Konjic, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području općine Konjic.

Javni poziv je otvoren od 20.02.2017. godine i ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja, tj. do 06.04.2017. godine.

Općina Konjic će u saradnji sa USAID PPMG tokom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja.

Prva edukacija će se održati 07.03.2017. godine, u sali Općinskog vijeća Konjic, sa početkom u 11:00 sati. Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 06.05.2017. godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. Konjic na broj telefona: 036/727-645. Tekst Javnog poziva možete pogledati na slijedećem linku:JAVNI POZIV http://www.prvikorak.ba/v2/images/PPMG.pdf

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Ambasada Švajcarske, a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: Biro Konjic: Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena http://www.yep.ba/?p=26852

novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)