Evropska komisija: BiH od danas ponovo koristi trgovinske povlastice EU!

Izvor: Google Izvor: Google

Proizvođači iz Bosne i Hercegovine (BiH) od danas ponovo mogu koristiti trgovinske povlastice (tzv. “autonomne trgovinske mjere”) za određene poljoprivredne proizvode, uključujući voće i povrće, saopćeno je iz Evropske komisije.

Ovo znači da će proizvođači iz BiH moći izvoziti te proizvode u EU bez ikakvih posebnih carina, što ih čini konkurentnijim na tržištu EU.

Ovo je rezultat privremene primjene, također od 1. februara 2017., Protokola o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji, a koji je potpisan 15. decembra 2016. godine u Briselu.

“Evropska unija pruža izniman i neograničen bescarinski pristup tržištu EU za gotovo sve poljoprivredne i prerađene prehrambene proizvode porijeklom iz zemalja Zapadnog Balkana. Između 2000. i 2015. godine, BiH i ostale zemlje Zapadnog Balkana su imale koristi od ovih “autonomnih trgovinskih mjera” (ATM). Ove mjere omogućavaju bh. izvoznicima da također budu izuzeti od određenih carina EU na uvoz svježeg voća i povrća koje su povezane sa takozvanim sistemom ulaznih cijena, što će pridonijeti značajnoj ekonomskoj dobiti za poljoprivredni sektor zemlje, jer ekonomski subjekti dobivaju privilegiran pristup tržištu EU. Sistem ulaznih cijena ima za cilj stabilizaciju tržišta EU tako što sprječava da visina cijena u zemljama koje nisu članice EU utiče na cijene unutar EU”, saopćeno je danas iz Evropske komisije.

Ove posebne trgovinske mjere koje ukidaju sistem ulaznih cijena su bile produžene do 31. decembra 2020. godine Uredbom (EU) 2015/2423 Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. decembra 2015. godine. Putem iste uredbe je svojevremeno također suspendirana primjena autonomnih trgovinskih mjera koje se tiču BiH od 1. januara 2016. godine, zbog tadašnjeg nepostizanja dogovora između EU i BiH o prilagodbi SSP-a.

Protokol o prilagodbi SSP-a su potpisale dvije strane 15. decembra 2016. i privremeno se primjenjuje od 1. februara 2017. godine, te se čeka na ratifikaciju od strane EU i BiH.

Preuzeto sa: BHRT/ novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)