ZZO HNK: Jedino osiguranici mogu izabrati i zatražiti promjenu izabranog ljekara

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, u proteklom razdoblju, primio je više prijava osiguranika kojima je, u pojedinim domovima zdravlja, bez njihove lične saglasnosti, odnosno potpisane Izjave o izboru ljekara izvršena preregistracija i prebačen zdravstveni karton iz ambulante u kojoj su izabrali svog ljekara u neku drugu ambulantu po izboru menadžmenta zdravstvene ustanove, saopćeno je iz ZZO HNK.

Tražeći obrazloženje za takvo postupanje osiguranici dobivaju informacije kako je izmjena napravljena od strane Zavoda. Zavod zdravstvenog osiguranja HNK čiji jedan od temeljnih ciljeva razvoj Primarne zdravstvene zaštite s naglaskom na porodičnu medicinu ne vrši preregistraciju osiguranika bez njihovog zahtjeva i saglasnosti jer polazna tačka razvoja porodične medicine je upravo slobodan izbor ljekara od strane osiguranika.

Još od 2007. godine Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u HNK-u, osiguranim osobama Zavoda omogućen je slobodan izbor ljekara (https://www.zzo.ba/assets/media/pravilnik-o-izboru-lijecnika.pdf).

Postupanje a skladu s važećem Pravilniku obavezno je za sve zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite u HNK i kao takvo utvrđeno Ugovorima o reguliranju međusobnih odnosa između Zavoda i zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite. Postupanje suprotno od navedenog predstavlja ne samo kršenje Ugovora nego i rušenje temelja razvoja primarne zdravstvene zaštite u HNK i bit  će u skladu sa odredbama Ugovora, sankcionirano od strane Zavoda prema zdravstvenim ustanovama.

Sve osigurane osobe Zavoda kojima je izvršena preregistracija bez njihova znanja odnosno potpisivanja Izjave, molimo da se jave u Zavod zdravstvenog osiguranja HNK na telefon broj: 036/446-193, zaključuje se u saopćenju.


E.N./ Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)