FINANSIJSKA VAKCINA BOLNICI I DOMU ZDRAVLJA KONJIC

S ciljem poboljšanja uslova u zdravstvu  danas je iz izmjena i dopuna budžeta HNK za 2021. godinu uplaćeno dodatnih milion KM bolničkim ustanovama i milion KM domovima zdravlja u HNK-a, objavila je Vlada HNK-a.

Time je uz do sada uplaćenih oko 10 miliona budžetskih sredstava, ukupno za prošlu godinu za financiranje zdravstva izdvojeno oko 12 miliona KM.

U budžetu za tekuću godinu također su predviđena 2 miliona KM, a kroz rebalans finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK izdvojeno je 4 miliona KM, koji idu bolničkim ustanovama za liječenje Covid pacijenata.

Vrijedi istaknuti, da su odobrena dodatna finansijska sredstva za Opću bolnicu Konjic u iznosu od 145.500 KM, a za Dom zdravlja Konjic odobrena su sredstva 132.000 KM.

Gdje planiraju potrošiti novac Đenan Lepara, direktor bolnice u izjavi za Radio Konjic kaže: 

“Vlada je već dala smjernice utroška novca, a to su investicijsko i tekuće održavanje i naravno informatizacija zdravstvenog sistema.”

NK1

ocijeni
(1 glas)