Printaj ovu stranu

Prlić- Žuljević: Hitno napraviti registar pedofila u Federaciji BiH

Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) jedina u regiji nema registar osuđenih pedofila, dok takav registar postoji u drugom bosanskohercegovačkom entitetu Republici Srpskoj (RS), gdje je Zakon o registru pedofila usvojen 2018. godine.

U Federaciji BiH zakon je predložen, no još nije usvojen, a roditelji peticijom traže da se što prije registruju svi osuđeni pedofili kako bi bila smanjena mogućnost da ponove ovo krivično djelo.

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Lana Prlić bila je predalagač zakona kojim bi registar i u ovom dijelu BiH trebao biti uspostavljen. Prlić u razgovoru za RSE kaže kako se počinioci tih krivičnih djela nakon odslužene kazne često vrate u okruženje gdje imaju jednostavan kontakt s djecom i maloljetnicima, te bi taj registar koji bi bio tajan bio dostupan sudovima i policiji.

Zakon je u formi nacrta usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH prije više od godinu i po dana.

„U tom zakonu sam definirala da svaka organizacija ili ustanova koja se direktno bavi djecom i mladima da li su to vrtići, škole ili bilo kakve omladinske organizacije ili bilo šta što ima veze s djecom i maloljetnicima, ili i muzičke škole, prilikom upošljavanja novog kadra moraju po tom zakonu koji sam predložila da pošalju spisak imena koji su se prijavili na konkursnu proceduru, prema nadležnom MUP-u, prema nadležnoj instituciji kako bi provjerili da li neko od aplikanata ima izrečenu presudu i da li je počinio krivično djelo pedofilije“, objasnila je.

Da bi se zakon o uspostavljaju registra pedofila postao pravosnažan potrebno je i da ga usvoji Dom naroda, drugi dom Parlamenta Federacije BiH.

S tim u vezi, Aner Žuljević delegat SDP BiH u Domu naroda Parlamenta FBiH uputio je urgenciju Predsjedavajućem Doma da iskoristi svoje poslovničko pravo i na prvu narednu sjednicu uvrsti u dnevni red Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, koji je predložila  Lana Prlić.

„Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH je usvojen 29.1.2020.godine na sjednici PD PFBiH. Usvajanje ovog Zakona je međunarodna obaveza na koju se BiH obvezala.

Republika Srpska je uvela registar još 2018.godine, dok se u Federaciji usvajanje Zakona još uvijek čeka. Zakon se odnosi na uvođenje evidencije-registra koji sadrže podatke o osobama koje su osuđene za krivična djela protiv spolne slobode.

Uspostava ovog vida registra je postala međunarodno pravni standard i obaveza zemalja koje su ratificirale Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, a Bosna i Hercegovina je upravo jedna od zemalja koje su ratificirale Konvenciju.

Registar je trajan, te se podaci mogu ustupiti sudu, tužilaštvu, kao i organima i organizacijama i ustanovama koji imaju neposredni kontakt sa djecom, a sve u cilju zaštite prava i interesa djece.

Zamolio bih Vas da iskoristite svoja poslovnička ovlaštenja kao predsjedavajući, te navedeni nacrt zakona uvrstite na prvu narednu sjednicu DN PF BiH“, navodi se u urgenciji Žuljevića.


 SDP BiH fb / A. K. / Novikonjic.ba

ocijeni
(2 glasova)