Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Konjic – budžet i mladi

Kako budžet Općine Konjic tretira mlade i šta o općinskim izdvajanjima za potrebe i probleme mladih ima da kaže mlada osoba iz Konjica?

Od početka godine na Dnevnom redu sjednica OV Konjic ne diskutuje se ozbiljnije o problemima mladih Konjičanki i Konjičana. Kada pogledamo sve ovogodišnje tačke dnevnog reda o kojima se diskutovalo na Vijeću, zaključujemo da su mladi i njihova neriješena pitanja i problemi nepravedno zanemarivani. Najviše se pak o mladima polemisalo kada su se iz budžeta trebale izdvojiti stavke i za mlade. Kako budžet općine tretira i vidi mlade pogledajte u nastavku teksta.

Kako budžet općine tretira potrebe mladih u 2021. godini?

Pozitivne strane budžeta

Kao i svaki budžet, ni ovaj nije savršen. Prednosti ovakvog budžeta od kojeg će mladi imati najviše koristi su, kao i svake godine, izdvajanja za stipendije koja iznose 222.000 KM namijenjene za preko 180 studenata/ica iz Konjica. Općina, također, tradicionalno izdvaja popriličnu sumu novca za sport. Za sport je ove godine izdvojeno 260.000 KM koje će biti utrošene na sportsku infrastrukturu, podršku sportskim takmičenjima, sportistima/kinjama i sl. Ove godine se značajno povećao iznos (150.000 KM) za izgradnju novih i održavanje postojećih parkova i igrališta koja će koristiti djeca i mladi, ali i svi građani i građanke. Ove odluke Općinskog vijeća smo okarakterisali kao pozitivne zbog njihovog direktnog i mjerljivog poboljšanja kvaliteta života mladih u Konjicu.

Solidne odluke

Izdvajanja za amatersko pozorište „Neretva“ i Odred izviđača Konjic su tradicionalno ista, odnosno nije došlo do smanjenja niti povećanja sredstava. To je razlog zbog čega smo okarakterisali ove odluke kao solidne, iako postoji prostor da se i na ovim poljima izdvajanja povećaju.

Negativne odluke glede mladih

Općinsko vijeće je budžetom za 2021. godinu umanjilo izdvajanja Vijeću mladih Općine Konjic sa 6.000 KM na 1.500 KM. Napominjemo da je Vijeće mladih za vijeme pandemije radilo intenzivno na polju jačanja položaja mladih, što potvrđuju projekti koje je Vijeće realizovalo u tom periodu: Prvi put glasamTvoj glas je bitan – javna tribina o promociji politike prema mladima, rad na Strategiji za mlade HNK, saradnja sa Fondacijom „Mozaik“ i Omladinskom bankom, podrška u realizaciji “Upravljanje emocijama” projekta “Psihologija za srednjoškolce”, saradnja sa Centrom za socijalni rad (projekt „Hranom do progresa“).

Još uvijek bez Strategije za mlade

Prolazi još jedna godina rada Općinskog vijeća bez inicijative lokalne vlasti za donošenje Strategije za mlade kojom bi se regulisalo ispravno korištenje određenih sredstava kako bi se poboljšao položaj mladih.

Ukidanje saradnje sa Omladinskom bankom

Dok se čeka naredni korak vlasti glede ovog pitanja, općina je učinila još jedan korak u nizu sputavanja djelovanja mladih u lokalnoj zajednici – ukinula je saradnju sa Omladinskom bankom. Ukidanje ove saradnje znači ukidanje mogućnosti osnivanja novih biznisa koji su trebali biti pokrenuti uz mentorstvo Fondacije Mozaik i koji su mogli kreirati desetine radnih mjesta. Mnoge prilike su izgubljene ovakvim potezima lokalnih vlasti.


Autor: Muamer Lukomirak / Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)