SREDNJA ŠKOLA KONJIC (4): Argumenti za uvođenje novih zanimanja – galvanizer

Ilustracija, Google Ilustracija, Google

U Srednjoj školi Konjic protekle sedmice održana je online prezentacija “Elaborati opravdanosti novih zanimanja u JU Srednja škola Konjic”.

Učesnici projekta, Srednja škola Konjic, Općina Konjic, Fondacija Helvetas-Moja budućnost i predstavnici privrednika iz Konjica imali su priliku saznati kolika je opravdanost uvođenja novih zanimanja, kao što su operater CNC mašina, galvanizer, varioc i vodoinstalater u nastavni proces.

U nastavku priče donosimo - ELABORAT O OPRAVDANOSTI UVOĐENJA ZANIMANJA NANOSILAC ZAŠTITNIH PREVLAKA U JU „SREDNJA ŠKOLA“ KONJIC

Za potrebe ovog projekta škola je krenula sa izradom elaborata opravdanosti uvođenja novog zanimanja. Izrada elaborata obuhvata: analizu stavova poslovnih subjekata, stanje evidentiranih u Službi za zapošljavanje HNK, ispitivanja zainteresovanosti učenika teprocjenu kadrovskih, prostornih i materijalnih uslova škole.

Anketnim upitnikom procjenjivani su stavovi poslovnih subjekata: o njihovim trenutnim i potrebama u naredne tri godine za navedeno zanimanje, ocjeni kompetencija i osobina koje radnici za ciljano zanimanje treba da imaju, njihovu spremnost na prijem učenika na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu te stavove o učešću u promociji zanimanja, reviziji nastavnih planova i programa, u sufinansiranju kupovine didaktičkih pomagala i spremnost definisanja statusa mentora u njihovoj firmi.

Zaštita metalnih površina od korozije je usko specijalizirana djelatnost i samo jedno preduzeće, Eurosjaj d.o.o. Konjic, u Konjicu se bavi ovom djelatnošću tako da je samo ova firma uzela učešće u analizi.

Rezultati analize pokazuju da je gore navedeni poslovni subjekt iskazao trenutnu potrebu za 10 novih zaposlenika sa zanimanjem nanosioca zaštitnih prevlaka, a da je potreba u naredne tri godine za 50 novih zaposleniuka.

Poslovni subjekt smatra da bi nanosilac zaštitnih prevlaka trebalo da ima slijedeće kompetencije: doziranje i sposobnost rukovanja opasnim hemikalijama, provjera radnih parametara, dok bi od osobina trebao da posjeduje tačnost, odgovornost i spremnost na timski rad.

U cilju doprinosa poboljšanju kompetencija učenika spremni su prihvatiti do 20 učenika na praktičnu nastavu.

U slučaju zakonskog regulisanja ferijalne prakse mogli bi primiti 6 učenika na ferijalnu praksu. Učenici bi u ovoj firmi imali određenu podršku u vidu radne unifrome, materijala za rad i alata, zatim novčanu stimulaciju, topli obrok, plaćen prevoz, osiguranje od nesreće, a što je najbitnije imali bi i određenog mentora koji bi nadzirao njihovo učenje kroz rad.

Iskazana je spremnost na početak saradnje sa školom kroz finansijsku podršku u sufinansiranju opremanja radionice za rad, doprinos u promociji zanimanja, reviziji nastavnih planova i programa, kao i određivanje mentora za nadzor učenika, te podrška njegovoj obuci za rad sa učenicima i podršku u usavršavanju profesora praktične nastave i stručnih predmeta.

Prema izvještaju Službe za zapošljavanje HNK, podružnica Konjic nema evidentiranih osoba sa ovim zanimanjem, dok je na nivou HNK samo 2 nezaposlene osobe s trećim stepenom stručne spreme.

U anketiranju učenika osnovnih škola korišten je upitnik s 13 pitanja. Učešće su uzele sve osnovne škole s podruju općine Konjic, njih šest, a na upitnik su odgovorila 182 učenika. Gimnazija i tehničke škole bile bi izbor 83% učenika, dok bi njih oko 95% nastavilo školovanje u Konjicu.

Kao prvi izbor nijedan učenik nije odabrao zanimanje nanosilac zaštitnih prevlaka, dok su po dva učenika izabrala ovo zanimnaje kao drugi i treći izbor.

Za potrebe općeobrazovnih predmeta Srednja škola ima dovoljno stručnog kadra i ne bi došlo do povećanja istog, dok bi za dva stručna predmeta trebalo angazovati spoljnog saradnika. Škola raspolaže prostornim uslovima za formiranje radionice, dok nedostaju određena materijalna sredstva (oprema i hemikalije).

Na osnovu analize dobijenih rezultata možemo konstatovati da je iskazana potreba za navedenim zanimanjem, da nema evidentiranih u Službi za zapošljavanje HNK, podružnica Konjic, ali je iskazani interes učenika nedovoljan za formiranje odjeljenja.

S obzirom na to da su ostala tri mjeseca do upisa u novu školsku godinu neophodno je ovaj period iskoristiti za dodatnu podršku karijernom informisanju. U tome može pomoći iskazani interes poslovnih subjekata za promociju, upoznavanje osnovnih škola sa upisnim kvotama za pojedina zanimanja kako bi se utjecalo na sužavanje izbora željenog zanimanja.

Deficitarna zanimanja mogla bi se stipendirati od strane Općine Konjic i poslovnih subjekata. Škole bi trebale da izostave upis zanimanja za koje je utvrđeno da ima veliki broj nezaposlenih osoba, a u slučaju da se nakon provedenih mjera ne ispune uslovi za upis, neophodno bi bilo utjecati na nadležno ministarstvo da napravi iznimku u odnosu na Pedagoške standarde i normative.

U slučaju formiranja odjeljenja, a u svrhu poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa, neophodno je uraditi donošenje novog plana i programa s definisanim ishodima ili iskoristiti mogućnost revizije u skladu sa zakonskim propisima, zakonski regulisati pohađanje ferijalne prakse, izbor kompetentnih stručnih osoba koji bi preuzeli ulogu mentora u firmama te provoditi kontinuirano usavršavanje praktičnih i teoretskih znanja predavača stručnih predmeta i praktične nastave uz podršku lokalnih privrednika i nadležnog ministarstva.

Kraj.

Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)