KONJIC: Sjećanje na dr. Justina Karlinskog (1862-1909.)

Dr. Justin Karlinski rodio se u Krakovu (Poljska) 23.7.1862.godine, gdje se školovao i završio medicinski fakultet 2.4.1886. U 25-oj godini došao je u BiH  kao ljekar u sastavu austrijskih vojnih jedinica.Kao kotarski ljekar radio je u Konjicu, Stocu, Visokom...Umro je 1.10.1909. u Beču, u 47-oj godini života, a sahranjen je u Krakovu.

Službu vojnog ljekara nastavlja u Stocu od 15.2.1889., a u Konjic je premješten 7.8.1893. na poslove kotarskog jekara. Više puta je kao ljekar pratio hadžije u Meku, pa je zbog poštenja i rada stekao simpatije muslimanskog naroda koji ga je prozvao Hadži-doktor.

Osim što je bio ljekar praktičar, objavio je oko 85 naučnih radova iz oblasti medicine i drugih prirodnih nauka.Među člancima izdvajamo Mjerenje dubine jezera Boraka kod Konjica, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 4, Sarajevo 1892, 286-293.

Prethodno mjerenje engleskog konzula 80-tih godina bilo je bezuspješno, a u prikazanim rezultatima ovog istraživanja je navedeno da je nadmorska visina jezera, izmjerena barometrom u proljeće 1892. iznosila 405 m nad Jadranskim morem, da temperatura površinske vode jezera iznosi 13,6 step.C, te da je njegova dužina 786 m, širina 402 m i dubina 13,5 m.Dalje u članku autor detaljno opisuje fizička, hemijska i bakteriološka svojstva jezerske vode. Kao interesantan nalaz navodi da je u 60 uzoraka vode najveći broj bakterija (4.000/cm2) na površini, a najmanji na dnu jezera (600/cm2).

Ovaj dio teksta dr.Karlinski završava sažetim prikazom bakterijske flore vode za piće grada Konjica, navodeći da voda za piće sadrži 47 vrsta bakterija koje se mogu podijeliti na 13 koka i 34 bacila, da je pronašao 7 vrsta koka i 11 bacila koje do sada nisu opisane i da ne mogu biti uzročnici povremenih malih tifusnih epidemija koje su bile u posljednje tri godine u Konjicu. Dr. Karlinski sa sigurnošću zaključuje da može isključiti stanje vode kao uzrok ili nosilac tih infekcija.

Izvor: Dr. sc. Husref Tahirović, akademik Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH, Naučnoistraživački rad dr. Justina Karlinskog u Hercegovini.

Povodom 128 godina od dolaska dr. Karlinskog u Konjic

Priredio: Mirsad Čukle, (Za bolji i ljepši Konjic)

ocijeni
(0 glasova)