Mirsad Čukle: Romi, sretan Vam 8. april, svjetski dan Roma

„Baxtalo  maškarthemuto dive e romengo“, čestitka je na romskom jeziku.

U Evropi kažu živi oko deset miliona Roma, u BiH je 1991.popisano 8.864 Roma, a procjenjuje se da ih ima oko 50.000.Prema podacima Vlade HNK u Kantonu ih ima 568 (procjena je da ima oko 2.500 Roma), a na području općine Konjic  žive 143 porodice sa oko 450 članova.

Kako žive i šta rade naši Romi, pitamo se povodom Svjetskog dana Roma.Romi u BiH žive preko 600 godina i uvijek su u začaranom krugu siromaštva, diskriminacije, nezaposlenosti...Kako izaći iz toga kruga ?

Očigledno je da društvo nema senzibilitet za ovaj svoj još uvijek  neintegrisani, socijalno izdvojeni, isključeni dio najveće od 17 bh nacionalnih manjina.Najlakše je reći Romi  samo rađaju djecu, kradu, neće da rade kao da oni svojom voljom to žele, kao da je njihov izbor da nemaju posao, zdravstveno i penzijsko osiguranje i krov nad glavom. Romi nemaju higijenske navike, ne žele se školovati ni liječiti, kažu birokrati…Problem naravno nije jednostavan ni novi, ali društvo Romima daje samo povremene i kratkoročne potsticaje, privremene mjere i jednokratne pomoći, a problem traži dublju analizu i temeljitiji pristup na duge staze.Npr. kao stimulaciju djeci da idu u školu obećaju se knjige, sendviči, prevoz do škole i patike. Djeca dobiju to dva mjeseca, onda im neko ukine (ukrade) ta sredstva, ne dobiju knjige nego samo sveske, olovke i gumice.To njih naravno destimuliše i ne daje željene efekte.

Neka mladim Romima idoli budu uspješni i poznati Romi koji su to postali zahvaljujući radu, znanju i talentu: Pablo Pikaso, Yul Briner, Čarli Čaplin, Ljiljana Petrović,Esma i Usnija Redžepova, Šaban Šaulić i Šaban Bajramović, Džej Ramadanovski, Muharem Serbezovski, Janika Balaž, Vida Pavlović… Rajko Đurić je akademik, Ethel Brooks književnica, pjesnikinje su Branislawa Wajs Papusza (1910-1987.), Gina Ranjčić (1830-1891.), Katarina Tajkon (1932-1995.), Gordana Đurić (1959-1999.), Maja Familić… Erih Kantana je bio poznati fudbaler  i niz drugih sportaša, pjevača, slikara, umjetnika. Hedina Tahirović- Sijerčić (1960)  je profesorica, novinar, autor dva romska rječnika, napisala je 19 publikacija, od kojih izdvajamo knjigu Romski identitet u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije, gdje piše o dvostrukoj iskuljučenosti žene Romkinje (u široj i u užoj zajednici).

 Naučimo nešto o drugima oko nas, jer drugost je temelj BiH i cijeloga svijeta. Naučimo neke romske riječi, običaje, praznike, kulturu, komšije Romi  dio su nas, dio  našeg identiteta, …Budimo samo jedan dan u njihovoj koži, u njihovoj duši, pa ćemo ih bolje shvatiti i prihvatiti…

Pitanja u vezi Roma ima mnogo. Npr. kako im još više pomoći, uloga i odgovornost šire i uže zajednice i odnos prema Romima, kakav je odnos Roma prema svojoj i široj zajednici, zašto Jevreji, kao ni ostali, oštrije ne postavljaju pitanje prava Roma kad je u 2. svjetskom ratu uz pet miliona Jevreja ubijeno i oko tri miliona Roma.Podsjetimo se da su u Podorašcu, Nijemci juna 1943. strijeljali 24 Roma, a spomenik sa imenima podigli su građani Konjica 29.11.1973.

Može li Općinsko vijeće razmatrati položaj Roma, može li načelnik organizovati prijem povodom romskih praznika, može li se iz općinskog budžeta pomoći formiranje i rad kulturno-informativnog i sportskog društva Roma, sve to može i treba, sve to oni zaslužuju kao ljudi i, njihov glas mora se više čuti i više uvažavati.

Evo zastave i himne Roma svijeta,  usvojenih na 1.svjetskom kongresu Roma 8.4.1971.  godine u Londonu. Pod romskom zastavom (O styago le romengo) nikada nije bilo nacionalizma niti zločina. 

Tekst himne: Romski

Gelem, gelem, lungone dromensa
Maladilem bakhtale Romensa                                                                                                                      A Romale katar tumen aven,
E tsarensa bahktale dromensa?

A Romale, A Chavale

Vi man sas ek bari familiya,
Murdadas la e kali legiya
Aven mansa sa lumniake Roma,
Kai putaile e romane droma
Ake vriama, usti Rom akana,
Men khutasa misto kai kerasa

A Romale, A Chavale

Bosanski

Idem, idem na daleki put
I upoznajem sretne Rome
O Romi odakle ste,
Sa šatorima pokraj sretnih puteva?

O Roma, O narode romski

Imao sam nekada veliku porodicu,
Ali Crne legije su ih ubile
Pođite sa mnom Romi iz cijeloga svijeta
Za Rome su putevi otvoreni
Sada je vrijeme, ustanite Romi svi,
Dići ćemo se visoko ako se potrudimo

O Roma, O narode romski.

 2ww.jpg

Plavo-zelena zastava simbolizuje nebo i zemlju, a točak-crvena čakra, pokret.

 ww.jpg

 

Svima draga, fina i poštovana rahmetli Esma


 

MIRSAD ČUKLE

ocijeni
(2 glasova)