ZANIMLJIVOSTI IZ KONJICA – 6. DIO / OPĆINA IMA 54 NACIONALNA SPOMENIKA

Foto: Mirsad Čukle Foto: Mirsad Čukle

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Konjicu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Konjic

.    "Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma, 

.    "Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama,    nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace", (kulturni pejzaž), 

       .     53. Historijsko područje-nekropola sa stećcima na lokalitetima Milaševica i Grebine u naselju Kruščica, (21.sjednica Komisije, 14.6.2018.) 

       .    54.Srednjovjekovna nekropola sa stećcima na lokalitetu  Gradac, u Donjem Selu, (24.sjednica Komisije, 6.12.2018.) 

 (povodom diskusija o dobijanju statusa grada i broju nacionalnih spomenika na području općine) 


 

Mirsad Čukle 

ocijeni
(5 glasova)