Portal Novikonjic.ba u dva navrata obratio se predsjedniku OV Konjic, Ibri Haliloviću i sekretaru OV, Mirsadi Šoro sa molbom da redakciji dostavljaju pisane materijale za sjednice, kako je i regulisano članom 163. Poslovnika o radu OV Konjic.

Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća Konjic održanoj 11. januara vijećnici su izglasali odluku o privremenom finansiranju od januara do marta 2018. godine.

Savjet načelnika općine Konjic 13. 9. 2017. godine diskutovao je o inicijativi aktivista Udruženja “Volonteri i prijatelji konjičke regije” (VIPK) za pročišćavanjem korita rijeke Trešanice.

Aktivisti Udruženja “Volonteri i prijatelji konjičke regije” (VIPK) uputili su incijativu Općinskom vijeću Konjic da općina Konjic, kao osnivač u saradnji sa JKP “Vodovod i kanalizacija” i “Standard” sprovede pročišćavanje korita rijeke Trešanice.