Ljudi ovdje teško žive, a oni koji žive dobro iseljavaju se sve češće.