Na takmičenje za Najbolju praksu u organizaciji Munja Inkubatora i info platforme Hocu.ba pristiglo je 75 radova (u kategoriji foto reportaža i kratki video) iz 47 srednjih škola i 31 grada. Takmičenje je podržano kroz program Prilika Plus uz podršku Ambasade Švicarske u BiH.

Volonteri i učenici, danas u 11 sati, položili su cvijeće na mezare Zuke Džumhura i Kasima Prohića.

U sklopu projekta unaprijeđenja stručnog obrazovanja, Srednja stručna škola Konjic je dobila novu opremu za izvođenje praktične nastave za potrebe metaloprerađivačkog sektora.

Trideset učenika drugih razreda Gimnazije Konjic, sa profesoricama, danas su u Kreševu posjetili 14. sajam minerala, stijena, fosila, poludragog i dragog kamenja.

Danas se navršava dvadeset i pet godina od ubistva porodice Golubović i tim povodom članovi NVO Volonteri i prijatelji Konjica, predstavnici Srednje škole i Odreda izviđača Konjic, u prisustvu malog broja sugrađana, položili su cvijeće i zapalili svijeće na zajedničkoj grobnici porodice Golubović na gradskom groblju Musala.

Sukladno članku 22. Zakona o Zdravstvenom osiguranju F BiH djeca osiguranika zdravstvenog osiguranja nakon 15. godine života, mogu biti zdravstveno osigurana preko svojih roditelja/ staratelja ako su na redovitom školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K poziva sve redovite učenike i studente, osiguranike Zavoda, da tijekom mjeseca rujna i listopada dostave Potvrdu o redovitom školovanju za školsku/ akademsku 2016./ 2017. godinu najbližem Područnom uredu ZZO-a HNŽ/ K (područni ured Zavoda u mjestu prebivališta osiguranika). Potvrdu o redovitom školovanju izdaje ustanova (srednja škola i li fakultet) u kojoj se dijete školuje.

- Učenici srednjih škola, osiguranici ZZO – a HNŽ/K Potvrdu o redovitom školovanju obavezni su dostaviti područnom uredu Zavoda do 15.10.2016. godine.

- Studenti, osiguranici ZZO –a HNŽ/K, Potvrdu o redovitom školovanju obavezni su dostaviti područnom uredu Zavoda dostaviti do 30.10.2016. godine.

U slučaju nedostavljanja tražene potvrde, u navedenom roku, osigurane osobe (učenici/ studenti) neće moći koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja na teret sredstava Zavoda sve do dostavljanja iste.

Radno vrijeme područnih ureda Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K je od 7,30 do 16,00 sati svakim radnim danom (ponedjeljak – petak).

https://zzo.ba/novikonjic.ba

Od 3.8. do 1.11., radnici preduzeća „Džena“ iz Gradačca imaju zadatak da obnove krov, izvrše utopljavanje objekta, zamjenu svih prozora, kao i preuređivanje kotlare sa tečnog goriva na pelet.