Na redakcijski email zaprimili smo molbu Kućnog savjeta u ulici Maršala Tita broj 58 A i B, da upoznamo javnost sa pitanjima upućenim načelniku općine Konjic, Emiru Bubalo.

Na nedavno održanoj 12. sjednici OV Konjic vijećnici su usvojili nacrt budžeta općine Konjic težak preko 19 miliona i sada slijede javne rasprave po mjesnim zajednicama za građane.

Na javnoj raspravi nadležni općinski stručnjaci izašli su sa prijedlogom da se sijeku sva stabla na pijaci, da se pravi visoka zgrada uz Neretvu koja bi Neretvu potpuno odvojila, izolovala od grada, te zagradila vidik zgradi uz pijacu.