Objavi svoje

Objavi svoje (307)

E pa, ćerajte se vi, gospodo sabornici i svi vama slični svih boja i gabarita, ali na pustom ostrvu!

Ljutnemo se, ponekad, zbog nedovoljnog razumijevanja, mi ratni i mi poratni.

(Vladimir Dedijer: Josip Broz Tito: prilozi za biografiju, 2. izdanje, Prosveta, Beograd 1953.)

Nakon istupa političkog Rasputina, po izbacivanju lektire “Dnevnik Ane Frank” iz hrvatskih škola, filozofa sa hercegovačkim porijeklom, zašto me naročito sramoti, a koji obitava u Zagrebu, na istočnoj strani, u Beogradu, javljaju se istupi fašizma kroz zahtjev da se najveći ratni zločinac pusti na privremenu slobodu.

Često u svojim esejima pišem o Bosni i Hercegovini.

Page 1 of 22