Objavi svoje

Objavi svoje (204)

Poslao mi drug, brat, kolega, pjesnik iz dalekog svijeta, trun dunjaluka da popijem kafu na Dan Armije.

Na dijeti sam. I zato samo mislim o hrani. A hrana je neraskidivo povezana sa seksom.

„Kad bi moja majka pročitala ovo i shvatila da se radi o meni, rekla bi da sve umišljam i da se naša porodica ni po čemu ne razlikuje od ostalih. Da je sve to normalno i da treba ostati unutar našeg doma“, rekla je na početku našeg razgovora.

Od matrijarhata pa do danas, u periodu tzv. demokratije, a zapravo smo još uvijek u tranziciji i oporavljamo se od svih ratnih i poslijeratnih dešavanja, teško žive svi: i penzioneri i mladi, muškarci i žene, zaposleni i nezaposleni, školarci i studenti.

Page 1 of 15