Objavi svoje

Objavi svoje (262)

Nerado se vraćam na temu zajedničke, u krvi i ognju rasturene države.

Da se na izborima u BiH sutra kandidiraju Robin Hood i šerif od Nottinghama, narod bi iskalkulirao da je najbolje ovom drugom pokloniti povjerenje, a onda se uz kavu jaditi ovome prvome na bezočnost drugoga.

Ima jedan doktor u Sarajevu, kad te pregleda pita te hoćeš li glasati. Ako si neodlučan ili kažeš ne, dobiješ kalendar s ovcama da poneseš kući. Šta vi kažete moji brojni čitatelji i čitateljice, hoćemo li glasati?

Jedan iskren savjet svima koji su kandidati na izborima.