Općinsko vijeće

Općinsko vijeće (23)

Vijesti o lokalnim izborima 2016. godine

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Konjic (30.10.2017.), vijećnik SBB-a Senid Balić uputio je inicijativu kojom se traži donošenje odgovarajućeg općinskog propisa kojim će mladi bračni parovi biti oslobođeni plaćanja previsokog poreze na promet nekretnina.

Na sedmoj radnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic vijećnici BPS Sefer Halilović Konjic Benjamin Zerem i Adnan Džumhur su, kao i do sada, uzeli aktivno učešće u radu i dali konstruktivne prijedloge i sugestije, te postavili niz pitanja koja su doprinjela današnjem razvoju sjednice vijeća.

U sali općine Konjic jučer je održana 7. sjednica Općinskog vijeća (OV) koja je imala do sada najoštriju diskusiju vijećnika SDP-a Konjic i načelnika općine Konjic Bubalo Emira.

Na šestoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 22. 9. 2017.godine, vijećnik BPS -Sefer Halilović Konjic, Adnan Džumhur podnio je slijedeću inicijativu:

Portal Novikonjic.ba ukazuje na činjenicu, da je opšte poznato, kako sažeti izvještaj objavljen na zvaničnoj stranici općine Konjic http://www.konjic.ba/index.php/press/item/4122-izvod-iz-zapisnika-sa-6-sjednice-op%C4%87inskog-vije%C4%87a-konjic ne nudi detaljne informacije građanima o bitnim stvarima npr. sa posljednje 6. sjednice OV Konjic od 22. 9. 2017. godine uopšte nema ni riječi o tome da su vijećnici većinom glasova “oborili” izvještaj o radu JP “Šumarstvo-Prenj” Konjic, koji je izazvao veliku pažnju čitatelja našeg portala.

Agilni predsjednik Kluba vijećnika BPS Sefer Halilović Konjic, Zerem Benjamin na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća (OV) ukazao je na loše vođenje zapisnika sjednica sa stavom da će biti suzdržani.

Portal Novikonjic.ba nastavlja sa prezentacijom aktivnosti vijećnika i vijećnica Općinskog vijeća Konjic.

Na jučer održanoj 5. sjednici Općinskog vijeća Konjic, vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak uputio je inicijativu prema nadležnim općinskim službama i JKP „Standard“ za adekvatno uređenje zelenih površina u Konjicu naziva „Parkovi po mjeri djeteta“.

Na trećoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 30.03.2017. godine, vijećnici BPS-Sefer Halilović Konjic, Benjamin Zerem i Adnan Džumhur uzeli su aktivno učešće u radu vijeća kroz viječnićka pitanja, prijedloge i inicijative:

Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a u Opštinskom vijeću Konjic Suad Golubić podnio je inicijativu za održavanje vandredne sjednice Opštinskog vijeća Konjic na temu zastite od požara čija je pojava sve češća na području opštine Konjic.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2