FOTO DANA: Pripreme za obilježavanje 50 godina mature Mašinske-tehničke škole u Konjicu

Pripreme za obilježavanje 50 godina mature Mašinske tehničke škole u Konjicu.

Na fotografiji Džafer Mujić, Sejo Hadžović, Alija Gadžo i Senadin Hadžiosmanović.

Foto: Novikonjic.ba

Rate this item
(0 votes)