Sjećanje na književnika Vitomira Lukića

Sjećanje na književnika Vitomira Lukića koji je umro 30. maja/svibnja 1991. godine u Sarajevu.

Vitomir Lukić se rodio 24. IX 1929. godine u mjestu Zelenika, gdje je tada njegov otac Franjo, koji je rođen u Konjicu, službovao na željeznici.

Školovao se u Donjem Vakufu, prvi razred Srednje tehničke škole u Banjoj Luci, a gimnaziju u Slavonskom Brodu 1952.

Studirao je jugoslavenske književnosti i hrvatsko-srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Nakon studija 1959. godine radio kao profesor u srednjim školama u Konjicu, rodnom mjestu svoga oca, i u Sarajevu.

  1. 1965. godine tiskana je Lukićeva prva zbirka pripovjedaka "Soba za prolaznike" koja otkriva već zrelog pisca. Te godine odlazi u Indiju, gdje je u svojstvu lektora predavao jugoslavenske književnosti na Sveučilištu u New Delhiu. Istovremeno je bio i dopisnik lista Oslobođenjeza koji je svakog tjedna slao putopisne reportaže iz Indije.

Po povratku u Sarajevo, radio u Učiteljskoj školi, a zatim na Radio-televiziji Sarajevo, kao urednik u obrazovnom programu.

Prvi roman "Album" tiskan je 1968. Ovaj roman preveo je Todor Čalovski na makedonski jezik, a tiskala Kultura iz Skoplja 1981. U anketi lista BH Dani objavljenoj rujna 1999. roman "Album" uvršten je među deset najboljih bosanskohercegovačkih romana dvadesetog stoljeća.

Bio je potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH i ministar vjera u prvoj vladi Bosne i Hercegovine nakon prvih demokratskih izbora 1990. Umro je u Sarajevu, 1991. godine u šezdeset i drugoj godini života.

Iza Lukića ostala je bogata književna ostavština koja svjedoči o vrsnom intelektualcu svoga vremena. U mostarskoj su tiskari godine 1992., za vrijeme srpskoga i JNA topničkoga udara na grad, uništena sabrana djela Vitomira Lukića u deset svezaka, koja je priredio književnik i urednik Mile Pešorda ("Oslobođenje", 9. listopada 1991., str.12.).

Djela"Soba za prolaznike" (Pripovijetke, izdavač Veselin Masleša, Sarajevo 1965., drugo izdanje ABC naklada, Zagreb 1997., treće izdanje Grafex, Mostar 1999.)

  • "Album" (roman, 1968.)
  • "Praznik stvari" (pjesme, 1969.)
  • "Zaustavljeni kalendar" (pripovijetke i druge proze, 1970.)
  • "Životinje, ljudi" (pripovijetke i druge proze, 1973.),
  • "Sanovnik nasmijane duše" (proza, 1976., drugo izdanje 1997.)
  • "Seansa" (pripovijetke, 1981.)
  • "Noćni ekspres" (izbor, 1984./85.)
  • "Hodnici svijetlog praha" (roman, 1989.)
  • "Odlazak starog rezbara" (pripovijetke i druge proze, 2005

Novikonjic.ba

Rate this item
(0 votes)