U Konjicu održana Konferencija o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare

FOTO: Civilna zaštita Konjic, FB FOTO: Civilna zaštita Konjic, FB
Sastanak Mreže za civilnu zaštitu Saveza općina i gradova Federacije BiH i Konferencija o prevenciji i prepremljenosti na šumske požare u požarnoj sezoni 2018. godine održani su danas (jučer. op.a.) u Konjicu.

"Organizirani su u sklopu regionalnog projekta Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi – akciona mreža (SEE URBAN), koji zajednički finansiraju Evropska unija i razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj konferencije je smanjenje rizika od katastrofa, s akcentom na požare otvorenih prostora u Federaciji BiH, a organizirali su je UNDP u BiH, Savez općina i gradova FBiH i Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ).

Glasnogovornica FUCZ Majda Kovač je kazala kako nije slučajno da se na području općine Konjic organizira ova konferencija, napominjući da je Hercegovačko-neretvanski kanton područje na kojem se svake godine dešava najviše požara.

Izrazila je nadu da će konferencija zajednički doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa, napominjući da u njenom radu učestvuje veliki broj ljudi koji su u sistemu zaštite i spašavanja.

Kovač ističe da je veoma bitno da sve institucije i organizacije koje su uključene u sistem zaštite i spašavanja budu dobro uvezane i koordinirane.

- Mnogo nam je lakše funkcionirati ako smo uvezani, iskoordinirani, ako svako od nas odrađuje svoj dio posla - kazala je Kovač.

Direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Ćubela je izjavio za Fenu da je to kanton koji je u protekloj, 2017. godini, imao oko 2.700 požara otvorenog tipa, što šumskih, što ostalih požara.

Po njegovim riječima, izuzetno je dobro da su se na konferenciji u Konjicu okupili predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija, zato što sam kanton može da odgovori na neke manje požare.

- Kad se dese požari većih dimenzija, tada dolazi do izražaja razumijevanje i pomaganje iz ostalih županija, federalnog nivoa, državnog, Oružanih snaga BiH. Svi čimbenici koji su u sustavu zaštite i spašavanja i zaštite od požara tada pomažu -vojska što se tiče helikoptera, a ostali nivoi što se tiče jedinica i opremljenosti za gašenje požara - kazao je Ćubela.

Napomenuo je da je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, potpomognuta višim nivoima vlasti, uložila dosta sredstava za opremanje struktura za zaštitu od požara.

- Možemo se pohvaliti da smo jedna od županija koja je opremila gotovo sve općine i gradove u svojoj županiji vatrogasnim vozilima i vatrogasnom opremom. Svake godine je bila i obuka za vatrogasce, to su sve stručni ljudi, osposobljeni za sve velike zahvate što se tiče požara - kazao je Ćubela.

Ali, ističe on, kada se dese šumski požari u planinama, gdje ljudska noga ne može da kroči, primorani su da traže pomoć zračnih snaga koje su se uvijek odazivale na njihov poziv i bile na terenu.

Rukovodilac projekta UNDP-a u BiH Aida Hadžić-Hurem je kazala za Fenu da je današnji sastanak mreže jedinica lokalne samouprave civilne zaštite i konferencija dio aktivnosti regionalnog projekta Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi.

Navela je da se projekt provodi u šest zemalja regije, a finansiran je od EU i UNDP-a u iznosu od 577 hiljada eura, a implementira ga UNDP.

- Cilj ovog projekta je da u svim ovim zemljama uspostavimo organizacije, udruženja gradova i općina koji će se baviti pitanjima katastrofa. U BiH to su mreže jedinica lokalne samouprave za civilnu zaštitu koje omogućavaju općinama i gradovima da zajednički razmatraju probleme s kojima se suočavaju - navela je Hadžić-Hurem.

Predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH Idriz Brković je kazao Feni da je vrlo važno da su se na konferenciji okupili predstavnici svih institucija u BiH, od lokalne zajednice do državnog nivao, da razgovaraju o pripremama za požarnu sezonu u BiH, odnosno o preventivnim i operativnim mjerama koje se mogu provesti.

Napomenuo je da je bitna uloga i Ministarstva sigurnosti BiH kad su u pitanju požari, jer svi zahtjevu koji se tiču Oružanih snaga BiH se upućuju preko Operativno-komunikacijskog centra Ministarstva sigurnosti BiH i eventualno traženje bilateralne ili međunarodne pomoći u slučaju velikih požara.

- Bitno je da smo 2012. godine pa i 2018., u saradnji s Upravom za indirektno oporezivanje, predložili Vijeću ministara odluku o oslobađanju plaćanja uvoznih dadžbina na opremu za civilnu zaštitu i vatrogastvo, čime smo stvorili uvjete da se neplaćanjem poreza i carine na opremu koja se nabavlja stvore dodatne rezerve novca za kupovinu potrebne opreme - naveo je Brković.

Kaže da je Vijeće ministara BiH ranije iskazalo spremnost da učestvuje u sufinansiranju nabavke opreme za gašenje požara iz zraka, ali nisu do sada imali zahtjeva s nivoa entiteta za takav vid saradnje.

Predstavnica Saveza općina i gradova Federacije BiH Zlata Turkić je kazala da je Mreža za civilnu zaštitu Saveza općina i gradova Federacije BiH savjetodavno tijelo unutar Saveza.

- Cilj Mreže je primjena i prilagođavanje primjera dobrih praksi udruživanja jedinica lokalnih samouprava radi smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u jedinicama lokalne samouprave, kako bi se umanjile posljedice ovih događaja i zaštitili ljudi, životna sredina i imovina - kazala je Turkić.

Po njenim riječima, današnja konferencija je organizirana u pravo vrijeme i u Konjicu, području podložnom požarima.

Navela je kako se prirodne nepogode dešavaju, ugrožavaju i odnose ljudske živote, uništavaju životnu sredinu, prouzrokuju velike materijalne štete i gubitke.

- Mogućnost "predviđanja" ili sprečavanja njihovog nastanka, odnosno otklanjanja ili ublažavanja posljedica, poslovi su kojima treba da se bave države, njihovi organi i tijela, ali i svi mi. Aktivnosti kroz mreže kakva je ova od velikog su značaja - kazala je Turkić, te istaknula potrebu preventivnog djelovanja i koordinacije od državnog do lokalnog nivoa."

federalna.ba/Fena

Novikonjic.ba

Rate this item
(0 votes)