SurTec-Eurosjaj: Regionalni lider u površinskoj zaštiti metala

SurTec-Eurosjaj je kompanija sa sjedištem u Konjicu čija je osnovna djelatnost: usluge površinske zaštite metala, proizvodnja i plasman kemikalija za galvanotehniku i industrijskih odmašćivača. Kompanija se smatra liderom u površinskoj zaštiti metala u regiji. Nakon više od 20 godina uspješnog rada nudi usluge površinske zaštite metala u više od 20 različitih tehnologija, a sve na jednom mjestu. Ispunjavajući visoke standarde, koje su postavljali korisnici usluga na polju zaštite metala iz raznih grana industrije, kompanija je stekla reputaciju koju krase izuzetna kvaliteta usluge i visoka fleksibilnost u odnosima sa kupcima bazirana na obostranoj komunikaciji i razumijevanju.

POČECI I RAZVOJ

SurTec-Eurosjaj d.o.o. je poduzeće osnovano 1996. godine kao jedna od prvih "joint venture" aktivnosti u BiH sa firmom SurTec International (Njemačka), jednim od vodećih proizvođača specijalnih kemikalija za površinske zaštite metala u Europi. Za SurTec-Eurosjaj godina 1998. se može smatrati prijelomnom, kada se prelazi iz trgovačke u proizvodnu djelatnost i montiraju prve linije za cinčanje i niklovanje. Uz tehničku podršku partnera iz Njemačke, uslijedile su godine napornog timskog rada, osluškivanja tržišta i proširivanja usluga prema zahtjevima kupaca. Firma bilježi kontinuirani rast i izuzetan ekponencijalni razvoj na svim poljima poslovanja. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja i plasman hemikalija za galvanotehniku, industrijskih odmašćivača, masti i maziva, kao i galvanske usluge površinske zaštite metala.

SURTEC-EUROSJAJ DANAS

Godine 2010. Freudenberg Group preuzima dionice SurTec International. Od tog momenta, SurTec International posluje unutar "Freudenberg Chemical Specialities" divizije. Istovremeno SurTec-Eurosjaj postaje 100% bosanskohercegovačka firma sa aspektom razvoja dijela površinske zaštite bazirane na SurTec tehnologiji i postaje generalni zastupnik SurTec, Klüber i OKS brenda. Iste godine preuzeto je većinsko vlasništvo u postojećoj firmi iste djelatnosti „UnisGal“ sa ciljem postizanja veće konkurentnosti na tržištu i zadovoljavanja šire palete kupaca.

Od 2010. godine SurTec–Eurosjaj nastavlja sa kontinuiranim rastom, proširujući linije galvanske zaštite metala (niklovanje, cinčanje, kromiranje i dr.) sa linijom za centrifugalno toplo cinčanje, a 2016. godine puštena je u rad proizvodna linija toplog pocinčavanja konstrukcija do devet metara dužine. Nakon više od 20 godina postojanja i kontinuiranog razvoja firma SurTec Eurosjaj posjeduje 20 različitih tehnologija površinske zaštite metala, 400 zaposlenih i prati najnovije trendove tehnologija sa ciljem zadovoljavanja različitih zahtjeva kupaca.

Proizvodni pogoni kompanije nalaze se unutar industrijske zone Igman u Konjicu na ukupnoj površini od oko 15.000m2 sa pratećim uredima, laboratorijama, kontrolnim sobama, uređajima za preradu otpadnih voda, radionicama održavanja, garderobama za radnike i dr. Pored proizvodnih pogona, tu je i moderno uređena upravna zgrada sa konferencijskim salama, uredima, te servisnim prostorijama, kao i restoranom za zaposlene.

VIZIJA I DALJNI RAZVOJ – REGIONALNI LIDER U POVRŠINSKOJ ZAŠTITI

SurTec–Eurosjaj, zahvaljujući proizvodnim kapacitetima i rasponu tehnologija, može se smatrati regionalnim liderom u površinskoj zaštiti metala. Ovo je jedina kompanija na našim prostorima, pa i šire, koja nudi tako širok spektar usluga na jednom mjestu. Za kupce je obezbjeđen i prijevoz roba, a kvalitetu usluga garantiraju i ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. standardi koje naša firma posjeduje. Od kolovoza/augusta 2017. godine SurTec-Eurosjaj posjeduje i standard ISO/TS 16949:2010 koji definira zahtjeve za sisteme upravljanja kvalitetom za projektiranje i razvoj, proizvodnju, te ugradnju i servis proizvoda automobilske industrije.

Zahvaljujući timskom radu, ulaganju u edukacije i kontinuiranom proširivanju usluga prema zahtjevima tržišta, postignut je vodeći položaj na tržišu Bosne i Hercegovine. Kompanija je ponosni partner velikim firmama iz svih dijelova BiH kao što su: Igman Konjic, Mann Hummel, Pobjeda iz Tešnja, Mahle, Kolektor iz Laktaša, Emka, Bekto Presica i Ginex iz Goražda, ZinkTeknik iz Mostara, Generalsteel, Graewe, itd.

U posljednjem periodu instalirane su nove linije za cink-nikl za potrebe autoindustrije, pojačani kapaciteti u procesima kalajisanja, bakarianja i fosfatiranja. To su uglavnom procesi sa velikim zahtjevima površinske zaštite kao što je autoindustrija.

Značajan kapacitet su i procesi dekorativnog kromiranja i krom-nikl koji su zastupljeni u industriji namještaja.

Trenutno se implementira instalacija nove proizvodne linije KTL - kataforezno lakiranje koja će zadovoljiti najveće zahtjeve trajnosti lakiranja i zaštite robe.

Od prošle godine u ponudi je i usluga centrifugalnog toplog cinčanja, gdje je cilj izbjeći dorade na materijalima nakon pocinčavanja i uglavnom se primjenjuje na metalne predmete manjih dimenzija. Posebno je pogodna za cinčanje vijaka, matica, lanaca, konzola, raznih nosača koji na sebi imaju rupe sa navojima.

Proizvodni pogon toplog cinčanja koji ima kapacitete za konstrukcije dimenzija do 9x2, 9x1, 2m, upošljava oko 50 ljudi i plan proizvodnje je 6.000 tona sa tendencijom povećanja. Sa ovim pogonom zaokružen je spektar usluga i slobodno se može reći da je kompanija osposobljena za pružanje usluga i najzahtjevnijim kupcima sa širokom paletom zahtjeva, a sve na jednom mjestu.

Toplo cinčanje je dosad najefikasnija i ekološki najprihvatljivija zaštita čelika od korozije u svijetu, kako s tehnološkog, tako i s ekonomskog gledišta. Metode toplog cinčanja najviše se koriste u zaštiti od korozije. Područje primjene toplo pocinčanih proizvoda je široko: oprema za ceste, rasvjetni stubovi, armature za betoniranje, automobilska industrija, željeznice, elektroprivreda, poljoprivredne konstrukcije, razne ograde, čelične rešetkaste konstrukcije, komunalna oprema, metalne cijevi razne namjene, te gotovo svi ostali čelični proizvodi izloženi atmosferskim utjecajima.

EDUKACIJA KADROVA – struktura kadrova

Prisustvo na tržištu u trajanju od 20 godina i rad sa najzahtjevnijim kupcima iz branše doveli su do ekspanzije i neophodne dodatne edukacije kadrova. SurTec-Eurosjaj od prvog dana rada prepoznaje da bez edukacije i ulaganja u nova zaposlenja ne može pratiti trendove u oblasti autoindustrije u kojoj je Surtec-Eurosjaj mnogo prisutan. Svakodnevno se radi na poboljšanju usluge, inženjeri pohađaju edukacije kod partnera u Njemačkoj sa ciljem razmjene iskustava i upražnjavanja najnovijih tehnologija. Laboratorij i kontrola kvalitete su opremljene sa modernim uređajima za ispitivanje kvalitete izvedenih usluga (kao što su x-ray i slana komora) što omogućuje izuzetnu kvalitetu usluga.

Edukacija kadrova za proizvodne procese je kontinuirani proces u kompaniji.

SurTec-Eurosjaj ima implementiran Sistem upravljanja kvalitetom i okolinom ISO 9001 i ISO 14001. Sistem upravljanja kvalitetom se primjenjuje u svim organizacijskim dijelovima firme koji direktno ili indirektno sudjeluje u realizaciji djelatnosti firme, stalno se poboljšava, a nadzor nad sistemima vrši TUV NORD.

KLUBER I OKS

Od 2010. godine SurTec-Eurosjaj je postao zastupnik za dva nova brenda industrijskih masti i maziva – Kluber i OKS. To su vrhunski proizvodi iz oblasti ulja, podmazivanja, masti i maziva sa širokim spektrom primjene. Pored metalske industrije u kojoj je odmah prepoznata upotreba ovih proizvoda, sada smo prisutni i u prehrambenoj, tekstilnoj, mašinskoj i drugim sektorima gdje možemo riješiti specijalne zahtjeve i unaprijediti proizvodne procese. Naši proizvodi rješavaju probleme visokih temperatura, velikog broja obrtaja, specijalne namjene i ostalo.

EKOLOGIJA

SurTec-Eurosjaj je, u skladu sa standardom za ekologiju ISO 14001:2004., oduvijek bio ekološki osvještena firma. U sklopu proizvodnih pogona nalazi se i centralni uređaj za preradu otpadnih voda u skladu sa posljednim trendovima u svijetu.
Uspoređujući moguća rješenja, dosadašnja iskustva, količinu vode, vodoprivrednom dozvolom propisane uvjete i investicijske troškove, firma se odlučla i izabrala obradu otpadnih voda kombiniranim sistemom (kontinuirane i diskontinuirane obrade), koristeći fizičko-kemijske metode obrade (koagulacija, flokulacija, taloženje) sa biološkim tretmanom otklanjanja organskih komponenti (masnoće, ulja, deterdženti).

SURTEC VIZIJA BUDUĆNOSTI

Zahvaljujući timskom radu, ulaganju u edukacije i kontinuiranom proširivanju usluga prema zahtjevima tržišta SurTec-Eurosjaj je postigao vodeći položaj na tržišu Bosne i Hercegovine. Prateći najnovije svjetske trendove u zaštiti metala i osluškujući potrebe tržišta, SurTec-Eurosjaj će i u budućnosti proširivati svoje kapacitete i tehnologije.

Misija kompanije SurTec-Eurosjaj je razvijanje djelatnosti kroz pružanje vrhunske kvalitete usluga i rad u skladu sa europskim i svjetskim standardima, partnerski odnosi sa kupcima, proširenje i unaprjeđenje tehnologija, ekološki savjesno poslovanje i ulaganje u edukaciju kadrova.

Manager.ba/Novikonjic.ba

Rate this item
(0 votes)