Saturday, 13 January 2018 08:51

Dvije trećine domaćinstava u BiH ima pristup internetu

Written by
Rate this item
(0 votes)

U BiH je prošle godine oko 66 posto domaćinstava imalo pristup internetu, a 33,3 posto nije, dok je 63,6 posto domaćinstava imalo pristup računaru.

Prema istraživanju Agencije za statistiku BiH, najčešće navedeni razlozi zbog kojih domaćinstvo nema pristup internetu je taj da nemaju potrebu za njim - 51,1 posto, a 41,8 posto se izjasnilo da ne posjeduje vještine.

Kada je riječ o vrsti interneta koji se koristi u domaćinstvima, 62,9 posto ima fiksni širokopojasni priključak - ADSL, DSL, VDSL, kablovska, optička vlakna, satelitska.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 9.066 domaćinstava, a podaci su prikupljeni kombiniranim metodama, telefonskim anketiranjem i anketnim upitnikom metodom licem u lice.

Za ova istraživanja su uključena samo ona domaćinstva koja imaju bar jednog člana dobi između 16 i 74 godine.

Hercegovina.info/Novikonjic.ba

Read 70 times