SISTEMI VRIJEDNOSTI U KOJIMA NA VRHU NIJE ODGOVORAN ČOVJEK PROMAŠAJ SU: Kako je Nermin Nikšić, bivši premijer Vlade FBIH podigao na noge preduzeće „Igman“ iz Konjica?

FOTO: Google FOTO: Google

Preduzeće „Igman“ iz Konjica postalo je lider namjenske industrije u Bosni i Hercegovini i danas broji preko 1000 uposlenika na radost preko 5.000 sugrađana koji žive indirektno od „igmanske plaće“, a rade i druge djelatnosti.

U 2017. godini zaposleno je više od 90 članova porodica šehida i drugih boračkih kategorija i veliku ulogu u tome je imala Jedinstvena organizacija boraca Konjic, koji su na terenu proveli aktivnosti prikupljanja podataka i predlaganja kandidata za zapošljavanje.

Svih ovih godina, naš sugrađanin, Nermin Nikšić, bivši premijer Vlade FBIH (aktuelni predsjednik SDP BiH, op.a.) ne želi kazati niti prihvatiti svoje zasluge u tome, već rezultat uspjeha usmjerava na vrijedne uposlenike preduzeća Igman.

Ipak, Konjičanke i Konjičani znaju cijeniti njegov ogromni angažman i ne zaboravljaju agilnost koju je usmjerio ka svom gradu pokrećući dobro zahrđale poluge koje su bile godinama nepremostiva prepreka brojnim konjičkim političarima i političarkama. Razlog, to oni najbolje znaju.

Podsjećamo, Nermin Nikšić, rođen 27. decembra 1960. godine u Konjicu je bošnjački bosanskohercegovački političar i bivši predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 2011.; aktuelni predsjednik SDP-a BiH od 2014. godine. Vlada Federacije BiH na čijem čelu se nalazio premijer Nikšić na dužnost je stupila 17. marta 2011. godine.

Tadašnja situacija u PD Igman Konjic bila je izuzetno loša.

Firma je prema našim informacijama u tom trenutku imala negdje oko 300 zaposlenih, sa vrlo niskim i neredovnim platama te značajnim dugovima po osnovu javnih prihoda.

Sredinom te godine čelnici firme „Igman“ dd Konjic uspjeli su dogovoriti poslovni aranžman koji je, kako se pokazalo, bio ključni za uspjeh kompanije. No za taj posao koji su ugovorili bile su im potrebne bankarske garancije te obrtni kapital kako bi mogli pristupiti potpisivanju i realizaciji ugovora. U tom trenutku malo je ko vjerovao da se jedan takav ugovor može realizirati.

Prilika koja se ne smije propustiti – Igman mora živjeti

Premijer Nikšić je ipak od samog početka imao stav kako je to prilika koja se jednostavno ne smije propustiti. S obzirom da komercijalne banke u BiH ne finansiraju rad firmi iz namjenske industrije jedina opcija koje je postojala bila je Razvojna banka FBiH. Politika banke u tom periodu prema našim saznanjima, bila je da sredstva plasira u projekte koji nisu imali gotovo nikakve veze sa razvojem i pomoći domaćih kompanija za šta je ova banka i osnovana.

Nikšić zajedno sa tadašnjim ministrom Erdalom Trhuljem, nakon niza aktivnosti koje su poduzete, uspio je osigurati potrebnu podršku od strane Razvojne banke FBiH i to ne samo za Igman Konjic već za sve kompanije iz sistema namjenske industrije u FBiH što je praktično spasilo sve ove fabrike, njih osam u FBiH, od nestanka.

Upravo je najbolji rezultat postignut od strane Igman dd Konjic koji je nakon što je realizirao ovaj ugovor, uspio ugovoriti još niz drugih poslova. Ono što je posebno bitno istaknuti jeste da je Igman Konjic sva sredstva koja je dobio od Razvojne banke FBiH vratio puno prije roka.

Za četiri godine Vlade Nermina Nikšića Igman Konjic je imao stalnu podršku od strane Vlade FBiH, ne samo u ovom konkretnom slučaju, već je zahvaljujući kontaktima koje su premijer i drugi predstavnici Vlade ostvarivali, omogućeno sklapanje dodatnih ugovora i otvaranja nekih tržišta na kojima Igman u tom trenutku nije poslovao.

Nermin Nikšić imao je isti odnos i prema svim drugim sličnim firmama ne samo prema Igmanu. Danas, kao rezultat toga, Pretis iz Sarajeva ili Ginex iz Goražda su na putu da postanu jednako uspješni kao što je i sada Igman. Sigurni smo, da bez podrške tadašnje Vlade, koje ne bi bilo bez ličnog angažmana premijera, ništa od ovoga danas ne bi bilo tako.

Nikšić je na taj način postao prvi političar Konjica koji je donio stvarni napredak svim ljudima, a ne samo određenoj grupi pojedinaca.

Budućnost Igmana je zagarantovana.

Novikonjic.ba

Rate this item
(3 votes)