Političke stranke

Na području Općine Konjic u aktivnom političkom životu uključeno je više političkih subjekata koji u zavisnosti od uspjeha na lokalnim izborima participiraju u organima vlasti.

Rate this item
(0 votes)