NOVI AKADEMICI: Konjičanin prof. dr. Refik Šećibović izabran za člana Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti

FOTO: Facebook FOTO: Facebook
U status redovnih članova primljeni su: prof. dr. Aida Salihagić-Kadić, Seid Hasanefendić, prof. dr. Refik Šećibović i prof. dr. Galib Šljivo, dok su u status dopisnih članova primljeni: prof. dr. Aziz Hasanović, prof. dr. Ilber Ortayli, prof. dr. Hazbo Skoko, Đelo Jusić, prof. dr. Suad Kurtćehajić, prof. dr. Emir Ramić, prof. dr. Džemal Najetović, prof. dr. Mujo Demirović, prof. dr. Šefkija Čekić i Haris Hromić.

Izboru je prethodila predviđena procedura od prijedloga preko komisija i referata do utvrđivanja liste kandidata od strane Predsjedništva Akademije.

Novoizabrani članovi će biti inaugurisani na posebnoj svečanoj sjednici Skupštine Akademije.

Članovi Akademije jednoglasno su izabrali akademika Hasniju Muratagić-Tunu za predsjednika Senata Akademije nakon što se sa te pozicije povukao akademik Ejup Ganić.

Skupština je također razmatrala prijedlog "Deklaracije o Bosni" te zadužila članove Akademije da na ponuđeni tekst dostave svoje primjedbe i sugestije kako bi ovaj dokument bio usvojen na narednom zasjedanju Skupštine.
Redakcija portala Novikonjic.ba čestita svim novoprimljenim članovima, a posebno našem sugrađaninu, prof. dr. Refiku Šećiboviću!
klix.ba/Novikonjic.ba
Rate this item
(0 votes)